Niektoré plánované zmeny v katastrálnom zákone

Nový katastrálny zákon by mohol byť účinný od júla 2015, ak prejde legislatívnym procesom,  pričom prináša viaceré zmeny, ktoré budú budúcich predávajúcich a kupujúcich určite zaujímať. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zjednodušenie prístupu k údajom evidovaným v katastri – výpisy a odpisy dostanete prostredníctvom každého okresného úradu, a to aj v elektronickej podobe. V praxi to bude znamenať, že nemusíte chodiť na príslušný okresný úrad v mieste kde sa nachádza Vaša nehnuteľnosť, ale bude možné získať výpis z listu vlastníctva či kópiu katastrálnej mapy už aj na pošte.

Už v súčasnosti táto služba čiastočne funguje na dvanástich pobočkách Slovenskej pošty, od budúceho roka by ste mali dostať potrebné dokumenty už na každej pobočke.

Od júla 2015 sa majú skrátiť lehoty pre vklad na základe autorizovanej zmluvy a v urýchlenom konaní pribudne samostatná lehota pre výmaz záložného práva záznamom, a to do 5 dní.

Poplatky by sa mali mierne zvýšiť: návrh na vklad by mal zdražieť z pôvodných 66 EUR na 70 EUR a elektronický návrh na vklad z pôvodných 33 EUR na 35 EUR. Urýchlený návrh na vklad by mal naopak zlacnieť z pôvodných 266 EUR na 260 EUR. Výpis z listu vlastníctva s chronológiou zmien by mal stáť 25 EUR, a teda záujemca sa bude môcť oboznámiť jednoduchšie s celou históriou nehnuteľnosti.

Rovnako by malo dôjsť k skráteniu lehoty pri vkladovaní vlastníckeho práva na základe autorizovanej zmluvy advokátom a to z pôvodných 20 dní na 15 dní. Urýchlené konanie by sa malo rovnako skráti z pôvodných 15 dní na 10 dní. Pôvodné zdĺhavé záznamové konanie (60 dní) by sa malo v prípade elektronicky podaného návrhu na začatie konania o zázname zaevidovať do  30 dní.

EE s.r.o.
 

Print