Prečo zveriť predaj Vašej nehnuteľnosti len jednej realitnej kancelárii?

Veľa ľudí si myslí, že ak poveria predajom svojej nehnuteľnosti viacero realitných kancelárií, zvýšia tým šancu predaja svojej nehnuteľnosti, a teda k predaju dôjde o veľa rýchlejšie ako keby predajom poverili len jednu realitnú kanceláriu.

Ide však o zásadný omyl, ktorý môže mať práve opačné účinky na predaj nehnuteľnosti. Prečo tomu tak je?

Každá realitná kancelária ponúka svoje služby za dohodnutú odmenu. Táto odmena však nie je fiktívna, ako sa niektorí mylne domnievajú. Práve naopak, táto odmena zahŕňa mnohé náklady, ktoré realitná kancelária investuje do inzerovania Vašej nehnuteľnosti. Samotné inzerovanie na internetových portáloch je spojené s nákladmi, rovnako ako tomu je v prípade tlačovej inzercie. Realitná kancelária má taktiež náklady na ľudí – maklérov, ktorý sa venujú obhliadkam Vašej nehnuteľnosti s potenciálnymi záujemcami a ďalšie iné náklady, ktorým sa nebudeme podrobne venovať. Potenciál získania odmeny v prípade exkluzívnej zmluvy s realitnou kanceláriou je vysoký, nakoľko predaj sa vždy nakoniec uskutoční, a teda kancelária má istotu, že ak do predaja Vašej nehnuteľnosti investuje, náklady, ktoré na Vás vynaložila sa jej určite vrátia.

Ak však zveríte predaj viacerým kanceláriám, žiadna z nich nebude mať istotu, že obchod uzavrie práve ona, a teda nie je možné očakávať ani vynakladanie nákladov na inzerovanie práve tej Vašej nehnuteľnosti. Práve naopak, medzi kanceláriami sa rozpúta boj, ktorý vyvolá doslova chaos! Aký bude výsledok?

Vašu nehnuteľnosť neuvidí niekoľko násobne viac ľudí. Práve naopak tí istí záujemcovia uvidia Vašu nehnuteľnosť opakovane, avšak vždy pod hlavičkou inej realitnej kancelárie, s inými podmienkami predaja, inou cenou, prípadne bez určenia ceny, často s inými informáciami o nehnuteľnosti.  Myslíte že to bude pre záujemcu dôveryhodné? Práve tento stav môže byť pre záujemcu mätúci, odrádzajúci a vzbudzujúci pochybnosti o nehnuteľnosti. Ruka v ruke s týmito pocitmi záujemcu, prichádza strata záujmu o Vašu nehnuteľnosť.

Print